Thị trường giao ngay (Spot market) là gì?

 

Là thị trường thực hiện những giao dịch liên quan đến tỷ giá hối đoái giao ngay.

Định giá tỷ giá hối đoái trực tiếp – là hình thức giá ngoại tệ của một số lượng ngoại tệ nào đó đã được định giá (100 đơn vị hoặc 1 đơn vị).

Ví dụ: Tại Pháp, đồng DM có thể được định giá bằng 4FF. Tại Đức, đồng FF có thể được định giá bằng 0,25DM

Tỷ giá luôn được định song song với nhau vì người giao dịch không biết khách hàng cần mua hay bán ngoại tệ.

Tỷ giá đầu tiên là giá mua (buy, bid hoặc price)

Tỷ giá thứ hai là tỷ giá bán (sell, ask, offer hoặc rate).

Ví dụ: Pound Sterling định giá là 1,4419-36, có nghĩa ngân hàng sẵn sàng mua pound với giá 1,4419 và bán ra thị trường với giá 1,4436

Chi phí giao dịch – là khoảng chênh lệch giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua của ngoại tệ.

Phần chênh lệch = (Giá bán – Giá mua)/Giá bán.

Ví dụ: Với định giá của pound là 1,4419-36.

Phần chênh lệch = (1,4436 – 1,4419)/1,4436 = 0,12%

Đối với những tiền tệ được sử dụng rộng rãi, như pound, DM, yên Nhật, khoảng chênh lệch này biến động từ 0,1 – 0,5%

Tỷ giá chéo (Cross-rate) – bất kỳ giá trị tiền tệ nào cũng có thể định giá đồng tiền mình so với loại tiền tệ khác.

Ví dụ:  Yên (Nhật) – ¥135.62/US.$1  Won (Hàn Quốc) – W763.89/US.$1

Tỷ giá chéo của Yên trên mỗi đồng Won:

Yên/US dollar = ¥135.62/US.$1  = ¥ 0,17754/W

Won/US dollar   W763.89/US.$1