Thị trường lao động khu vực thành thị chính thức là gì?

 

1. Định nghĩa

Là khu vực bao gồm các tổ chức (đơn vị) kinh tế có qui mô tương đối lớn và hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất (công nghiệp, xây dựng); dịch vụ (ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế…) và lĩnh vực quản lý.

2. Đặc điểm

–      Hoạt động theo luật lệ và quy định của Nhà nước chẳng hạn như: quy mô về lương tối thiểu, an toàn lao động, đền bù cho người lao động…

–      Được Nhà nước hỗ trợ và đảm bảo tạo điều kiện để hoạt động.

–  Dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực (vốn, công nghệ, lao động có trình độ).

–      Có cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh (ban lãnh đạo, các Phòng – Ban chức năng, phân xưởng sản xuất).

–      Phải làm nghĩa vụ thuế với Nhà  nước (thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế thu nhập cá nhân).

Xu hướng phổ biến là người lao động luôn chờ đón cơ hội được làm việc ở khu vực thành thị chính thức. Vì tại đây họ có được việc làm và thu nhập tương đối ổn định. Tuy nhiên mức Cung – Cầu lao động tăng chậm, do đó luôn có tình trạng dòng người chưa có việc làm và đang chờ việc làm.

Để tham gia vào thị trường này đòi hỏi người lao động phải được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ năng và tay nghề vững vàng. Và một khi đã có việc làm họ thường nhận được mức tiền công ổn định, chế độ phụ cấp và ưu đãi nhiều so với khu vực kinh tế phi chính thức và khu vực kinh tế nông thôn.

Lao động ở khu vực thành thị chính thức đóng góp một phần nguồn thu thuế cho ngân sách quốc gia. Khu vực này với đặc thù là sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao, sử dụng nguồn lực lớn nên sử dụng nguồn lao động nhiều góp phần rất lớn giải quyết lao động thất nghiệp trong cơ cấu lực lượng lao động.