Thị trường lao động khu vực thành thị không chính thức là gì?

 

1. Định nghĩa

Khu vực không chính thức thường được gắn với các cụm từ như “ kinh tế ngầm”, “ kinh tế không chính thức”. Là khu vực kinh tế bao gồm các tổ chức (đơn vị) có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ, hoạt động rất đa dạng và không chịu sự quản lý, điều tiết trực tiếp của nhà nước về chính sách tiền lương, lao động – việc làm, bảo hiểm…. Là khu vực có tính dễ thâm nhập vì hoạt động không theo luật và phần lớn không có đăng ký.

2. Đặc điểm

Khu vực này có thể tạo việc làm cho người di cư từ nông thôn ra, hầu hết là những người không có vốn để sản xuất kinh doanh và trình độ chuyên môn của họ thấp hoặc không có. Thâm nhập vào khu vực thành thị không chính thức là điều dễ dàng, chỉ cần với một số vốn nhỏ người ta có thể bán hàng rong, đạp xích lô hoặc một số công việc khác. Những người không có vốn cần thiết để tự tạo việc làm thì vẫn có cơ hội để làm việc cho những người khác. Tuy mức tiền công ở khu vực này thấp nhưng thực tế cho thấy, đa số dân thành thị, kể cả những người di cư từ nông thôn ra đều có mức thu nhập trung bình cao hơn khu vực nông thôn. Và khối lượng việc làm mà khu vực thị trường lao động không chính thức tạo ra đã góp phần rất lớn giải quyết vấn đề việc làm hiện nay.

Một số đặc trưng cơ bản của khu vực thành thị không chính thức:

–        Là khu vực kinh tế dễ thâm nhập.

–        Hoạt động không theo luật và hầu hết không có đăng ký.

–        Không nằm trong tầm theo dõi của cơ quan thống kê và chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Nhà nước, chẳng hạn không chịu sự điều tiết của các chính sách thị trường lao động.

So với các doanh nghiệp trong khu vực thành thị chính thức, các doanh nghiệp trong khu vực thành thị không chính thức có đặc điểm sau:

–  Quy mô hoạt động nhỏ bé, có thể chỉ bao gồm một người chủ và một vài công nhân hoặc các thành viên gia đình không trả lương.

–  Hạ tầng cho cơ sở sản xuất yếu kém, đặc biệt là địa điểm kinh doanh; nguồn lực tài chính hạn hẹp, khó tiếp cận với công nghệ mới. Công việc ở khu vực thành thị không chính thức không nhất thiết đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao mà chủ yếu là cần có kinh nghiệm trong công việc.