Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Đánh giá bài viết

Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã nổ lực đa dạng hoá thị trường xuất khẩu nhằm mở rộng khả năng tiêu thụ và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam. Nhật Bản, Mỹ, EU, Trung Quốc là những thị trường xuất khẩu thuỷ sản chủ yếu của Việt Nam nhưng vị trí của các thị trường này cũng biến động theo thời gian

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam theo thị trường

 

Đơn vị tính: Giá trị (triệu USD); Tỷ trọng (%).

Thị trường Nhật Bản ngay từ những năm đầu thập kỷ 90 đã là thị trường nhập khẩu thuỷ sản chủ yếu của Việt Nam. Tuy nhiên vị trí độc tôn này giảm dần trong những năm trở lại đây. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ngày càng giảm từ 48,9% vào năm 1997 xuống còn 25,6% vào năm 2003, thể hiện nổ lực đa dạng hoá thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thị trường Châu Âu ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù đây là khu vực thị trường rất khó tính nhưng có tiềm năng mở rộng lớn. Thị trường EU từ vị trí thứ 2 năm 2006 đã vươn lên vị trí thứ 1, đạt 500 triệu USD, chiếm 25,17% thị phần về giá trị (năm 2006 là 22,84%). Thị trường Mỹ đã trở lại vị trí thứ 2, chiếm tỉ trọng 19,58% về giá trị (389,06 triệu USD). Thị trường Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 3, chiếm 18,70% về giá trị, đạt 371,5 triệu USD, nguyên nhân là những tháng đầu năm Nhật Bản kiểm soát nghiêm ngặt đối với thuỷ sản Việt Nam. Xuất khẩu vào Hàn Quốc đạt giá trị 133,35 triệu USD (6,71% về giá trị), tăng 21,68% so với cùng kỳ năm 2006.