Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con?

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày thực tế chăm sóc con ốm, nhưng tối đa là hai mười này làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là năm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bẩy tuổi.

( Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày  làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần, tính từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội  của người lao động).