Thời gian nghỉ việc khi sinh con đối với lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường?

Thời gian nghỉ việc khi sinh con đối với lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội: Lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bốn tháng. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.