Thời gian sản xuất sản phẩm dệt may Việt Nam

Đối với thương mại dệt may quốc tế thì vấn đề thời gian sản xuất nhanh là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Có thể thấy với những cường quốc dệt may như Trung Quốc hay Ấn Độ thì thời gian sản xuất trung bình các đơn hàng rất nhanh chỉ khoảng 50 ngày bởi các quốc gia này có quy mô doanh nghiệp dệt may lớn, chủ động được nguồn nguyên phụ liệu sản xuất trong nước. Việt Nam có thời gian sản xuất ở mức trung bình khoảng 70 ngày, nhanh hơn Indonesia, Bangladesh, Campuchia ( Bảng 3.12 ). Nguyên nhân có thể do như đã phân tích thực trạng Việt Nam vẫn phải chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, gần 70 % vải nhập khẩu, thời gian nhập nguyên liệu mất khoảng 10 – 20 ngày. Hơn thế nữa, nguồn nhân lực cho thiết kế sản phẩm, công đoạn mang lại giá trị cao trong chuỗi sản phẩm còn rất hạn chế, dẫn đến thời gian xử lý mẫu sản phẩm kéo dài sau khi có đơn hàng. Các quốc gia dệt may tiên tiến đã sử dụng công nghệ thiết kế và in 3D, qua đó rút ngắn được thời gian xử lý đơn hàng đáng kể.