Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (chính sách điều tiết thị trường ĐTDĐ)

Một số văn bản quan trọng của Trung ương có tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Phát triển các thị trường bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại: Chính phủ đang nỗ lực để khuyến khích việc lưu thông hàng hóa trên thị trường thông qua việc cải thiện các thị trường truyền thống như: hệ thống các chợ truyền thống, chợ đầu mối, cửa hàng mặt phố… và huy động các nguồn để đầu tư xây dựng và phát triển các kênh phân phối bán lẻ văn minh, hiện đại, như: siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi,… Theo đó, hàng hóa đa dạng về chủng loại với số lượng lớn được cung ứng tại hầu hết các loại hình doanh nghiệp phân phối bán lẻ.

Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại: bao gồm đất đai, cửa hàng, kho bãi, thiết bị kỹ thuật, công nghệ,… để hỗ trợ các nhà phân phối bán bẻ thực hiện việc phân phối các sản phẩm/dịch vụ; xây dựng quy hoạch tổng thể thương mại, tập trung vào quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng chiến lược nhằm cải thiện kênh phân phối trong nước. Đến nay, cơ sở hạ tầng thương mại đã được cải thiện đáng kể: các chợ truyền thống được nâng cấp, nhiều siêu thị hiện đại, trung tâm thương mại và chuỗi CHBL mới xây dựng… nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm hàng của người dân, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.

– Chỉ thị số 13/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực thi một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá, bao gồm: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và mạng lưới các cửa hàng phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trên từng địa bàn.

– Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, tập trung vào một số nội dung: Mục tiêu tổng quát là xây dựng một nền thương mại trong nước phát triển vững mạnh và hiện đại, dựa trên một cấu trúc hợp lý các hệ thống và các kênh phân phối với sự tham gia của các thành phần kinh tế và loại hình tổ chức, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước; khuyến khích và thúc đẩy quá trình hình thành các nhà phân phối lớn mang thương hiệu Việt Nam; thực hiện việc mở cửa thị trường phân phối “theo đúng lộ trình cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”.

Ngoài ra, một số văn bản pháp luật khác có tác động đến hoạt động kinh doanh phân phối bán lẻ trong đó có kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ, như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư,…; một số Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện trong việc cấp phép đăng ký kinh doanh, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ (kể cả doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài), hướng dẫn các doanh nghiệp về các văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp phép, thực hiện các kế hoạch và chính sách thương mại của địa phương, giám sát việc vận hành của thị trường, thu thập và xử lý các thông tin về thị trường…

Một số văn bản quan trọng của Thành phố có tác động đến hoạt động kinh doanh theo chuỗi CHBL ĐTDĐ.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5573/QĐ-UBND năm 2012, phê duyệt Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Thương mại giai đoạn 2012 – 2015, có tính đến 2020. Tổ chức thực hiện có kết quả công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn Thành phố, trong giai đoạn 2012-2015.