Thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam

Để các sản phẩm dệt may có thể khẳng định được tên tuổi, vị thế và cạnh tranh tốt trong môi trường thời trang toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cần xây dựng được uy tín, thương hiệu nổi bật. Theo khảo sát năm 2017 của Bộ khoa học công nghệ về đề án “Tăng cường hiệu quả thực thi và khai thác, phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam” do tác giả Nguyễn Như Quỳnh làm chủ nhiệm đề án với mục tiêu chiến lược là “xây dựng được một số thương hiệu nổi tiếng Vinatex đến năm 2020 ” với 49 đơn vị thành viên của Vinatex đã cho thấy kết quả như sau [65]:

Đa phần các doanh nghiệp dệt may chỉ mới chú trọng xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm tại thị trường trong nước trong khi chỉ có vài doanh nghiệp lớn như TCTy CP May Nhà Bè, TCTy CP May Việt Tiến đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt vải và kinh doanh Sợi chưa xây dựng và đăng ký nhãn hiệu. Ngoài ra, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ thông qua bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hay bằng sáng chế với các sản phẩm dệt may chưa được các doanh nghiệp dệt may Vinatex thực hiện. 

Có thể thấy việc phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt các vấn đề về sở hữu trí tuệ, thực thi các vấn đề liên quan quyền sáng chế, thiết kế sản phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế đối với ngành công nghiệp được coi là thế mạnh của Việt Nam trong thời gian qua.