Tiềm năng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

CHDCND Lào có những tiềm năng tương đối rõ ràng để phát triển xuất khẩu nông sản:

Ngành nông nghiệp là một trong những ngành quan trọng và có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của nước CHDCND Lào. Sản xuất nông nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu dung của thị trườngtrong nước mà còn có khả năng  xuất khẩu rất lớn xét trên cả hai khía cạnh: khả năng sản xuất và nhu cầu tiêu dung ở các thị trường nước ngoài. Từ khi CHDCND Lào đã hội nhập quốc tế và khu vực,  Nhà nước đã thực hiện mở cửa nền kinh tế bằng chiến lược hướng mạnh về xuất    khẩu (XK) trên các nguyên tắc: đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ thương mại   quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, phấn đấu vì mục tiêu hoà bình – độc lập – ổn định, hợp tác và phát triển, nông sản của nước CHDCND Lào đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trong khu vực và thế giới làm kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của nước CHDCND Lào có tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 17% trở lên trong thời gian qua.

Về khí hậu, nước CHDCND Lào nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới bắc bán cầu, do vậy khí hậu mang tính chất nhiệt độ gió mùa nóng ẩm là chủ yếu, rất phù hợp với phát triển nông nghiệp. Mặt khác, do lãnh thổ của nước CHDCND Lào kéo dài theo hướng kinh tuyến, có địa hình đa dạng và lại nằm sâu trong lục địa nên khí hậu không thuần nhất từ Bắc đến Nam, từ vùng đồng bằng đến vùng cao nguyên miền núi. Tuy nhiên do khối lượng không khí có độ dày lớn và ảnh hưởng có tính liên tục từ các nước xung quanh, nên nước CHDCND Lào một năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng năm đến tháng 10 với gió mùa Tây nam nóng ẩm từ Ấn độ dương thổi qua địa phận Thái Lan, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với gió mùa Đông Bắc khô lạnh. Lượng mưa trung bình khoảng 1.600- 1.800mm/năm và nhiệt độ trung bình từ 22-42 độ C.

Về đất đai, nước CHDCND Lào là một nước có đất đai tương đối rộng và phong phú, khí hậu tương đối ẩm, phù hợp với các loại cây công nghiệp. Địa hình ở nước CHDCND Lào có những nét đặc biệt, núi cao tập trung ở miền Bắc và miền Đông, núi thấp dần khi xuống những đồng bằng dọc sông Mê kông. Mạng lưới sông suối của nước CHDCND Lào khá lớn và phân bổ tương đối đồng đều, mang nhiều đặc điểm của sông suối vùng núi, lắm thác, nhiều ghềnh, mặt khác lại là điều kiện thuận  lợi quan trọng để xây dựng các công trình thủy điện và thủy lợi.

Nước CHDCND Lào có tiềm năng rất lớn về việc trồng rừng, trồng cây công nghiệp, trồng rừng để làm giấy hoặc để chế biến gỗ hoặc những sản phẩm từ gỗ. Tài nguyên khoáng sản tại nước CHDCND Lào đặc biệt phong phú như các mỏ sắt, than đá,bô xít, đồng, kali, vàng, chì, kẽm thạch anh, thạch cao, đá vôi có quy mô công nghiệp, có một số mỏ quan trọng với quy mô lớn, có thể cho phép phát triển công nghiệp cơ bản như công nghiệp thép, đồng, nhôm, xi măng.

Về dân số, CHDCND Lào có khoảng 7,037,521 triệu người, tính trung bình là 28 người/km2 (năm 2017), khoảng 85% dân số sinh sống ở vùng nông thôn, và 80% lao động làm việc ở ngành nông – lâm nghiệp, đây là một trong những lợi thế của nước CHDCND Lào trong phát triển ngành nông – lâm nghiệp.

Thêm vào đó, trong giai đoạn 2006-2016, cơ cấu kinh tế của nước CHDCND Lào có sự chuyển dịch nói chung là theo hướng tích cực: Tỷ trọng của nhóm ngành nông nghiệp giảm dần từ năm 2006 đến năm 2016 với tỷ trọng là từ 30.3% xuống 23.7%. Giảm ít tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp vào các năm  2007,  2008 nhưng đến năm 2009 và 2016 lại tăng dần. Còn ngành dịch vụ nói chung cũng có xu hướng tăng dần, trong khi đó vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của các nhóm   ngành trên. Nhìn chung đây là giữ được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tương đối   đúng hướng và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của nước CHDCND Lào.  Sự chuyển dịch kinh tế là kết quả của việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư trực tiếp vào các ngành, các thành phần kinh tế, góp phần năng lực sản xuất đổi mới trang thiết bị, qui trình công nghệ vào các ngành, các thành phần và các khu vực kinh tế.

Nhận xét chung về cơ cấu kinh tế của nước CHDCND Lào:

Về cơ cấu kinh tế trong GDP của nước CHDCND Lào trong thời gian qua cơ bản là thỏa đáng, tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh của nước, trong những năm tới nước CHDCND Lào hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn nữa nếu khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và chuẩn bị tốt hơn các điều kiện về vốn, lao động, kết cấu hạ tầng, chính sách…

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước GDP ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế đã liên tục tăng lên và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của kinh tế trong thời kỳ 2006-2016. Tỷ trọng công nghiệp của nước CHDCND Lào từ thời kỳ năm 2006 đến nay có xu hướng tăng lên một chút, điển hình năm 2006 chiếm 27,9% của GDP, đến năm 2015 chỉ chiếm 33,1% của GDP. Mặc dù đã đạt được tốc độ tăng lên một chút trên 2%/năm. Song quy mô công nghiệp còn rất khiêm tốn, năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp mới chỉ đạt trên hơn 32 triệu tỷ kíp hoặc ngang bằng 4 ngàn triệu USD và đến năm 2016 giảm xuống chỉ còn đạt được 29,1% giảm 3% so với năm 2015.

Tỷ trọng về nông nghiệp có xu hướng giảm từ năm 2006 chiếm 30,3%/GDP giảm xuống 23,7% đến năm 2016.

Về ngành dịch vụ thì có xu hướng tăng dần, năm 2006 là 35,3%/GDP và đến năm 2016 vẫn tăng lên liên tục khoảng 39,8% của GDP.

Với những tiềm năng về tự nhiên và xã hội đó, phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào có những kết quả cụ thể như sau: