Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào?

Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội, tiền công, tiền lương tháng đóng bảo hiểm  xã hội bắt buộc.

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định  thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niện vượt khung, phụ cấp thâm niên có nghề ( nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

– Đối  với người lao động đóng bảo hiểm xã hội  theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội  là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

– Trường hợp mức tiền lương, tiền công cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội  bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.