Tiến trình phát triển quốc tế và các cấp độ của Marketing quốc tế

Tiến trình phát triển quốc tế và các cấp độ của Marketing quốc tế
Đánh giá bài viết

C. Croué cho rằng, khái niệm về phát triển quốc tế kể từ khi mở cửa quốc tế tuy không phải là nội dung mới nhưng giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn các cấp độ khác nhau của Marketing quốc tế theo 4 pha cụ thể sau (bảng 1.1)

Pha 1. Mở cửa nhỏ lẻ và phân tán (Sporadic Opening)

Điều trước hết ở pha này là doanh thu xuất khẩu (ER) chỉ đạt dưới 5% tổng doanh thu (TR) của doanh nghiệp, hay . Nhìn chung, thị trường nội địa và Marketing quốc gia vẫn đóng vai trò thống trị. Sản phẩm xuất khẩu chỉ là số dư thừa trong nước chứ không phải những sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường nước ngoài, do đó hiệu quả xuất khẩu thấp. Tuy nhiên, triển vọng thị trường xuất khẩu lại khả quan. Việc xuất khẩu thăm dò của pha này tạo ra bước chuyển đổi nhanh chóng từ Marketing quốc gia đến Marketing quốc tế, cụ thể hơn là Marketing xuất khẩu.

Pha 2. Kinh doanh quốc tế (International Business)

Đây là vấn đề nổi bật của pha 2, nói đầy đủ hơn là: xuất khẩu – kinh doanh quốc tế – xuất khẩu. Cùng với xuất khẩu sản phẩm tăng mạnh cả về số lượng và chủng loại, xuất khẩu vốn và công nghệ thường đóng vai trò lớn thông qua đầu tư quốc tế và sản xuất quốc tế. Tuy nhiên, toàn bộ kết quả của đầu tư và sản xuất lại được phản ánh qua thương mại xuất khẩu. Trong pha này . Gắn liền ở pha này là Marketing quốc tế, nổi bật là Marketing xuất khẩu và Marketing đầu tư.

Pha 3. Quốc tế hoá (Internationalisation),

Quốc tế hoá (còn gọi là”đa quốc gia hoá”– Multinationalisation) là pha quan trọng của tiến trình mở cửa quốc tế một cách mạnh mẽ nhờ mở rộng hàng loạt các văn phòng giao dịch, trung tâm bán hàng, mạng lưới thương mại ở nước ngoài, nhất là hình thức nhượng quyền thương mại (Franchising). Đáng nói hơn nữa là kinh nghiệm quản lý và tối ưu hoá nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Quốc tế hoá càng đòi hỏi cao các phương pháp đánh giá rủi ro (về chiến lược, tài chính, thương mại), phạm vi hoạt động Marketing quốc tế càng phải chú trọng tầm chiến lược, việc kế hoạch hoá marketing phải trở thành công cụ hữu hiệu.
Vì vậy, pha này tương ứng với bước phát triển cao của Marketing quốc tế ở cấp độ Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing ), Marketing dịch vụ.

Pha 4. Toàn cầu hoá (Globalisation), .

Đây là giai đoạn phát triển cao của sự liên kết xuất khẩu – đầu tư – công nghệ trên cấp độ toàn cầu, với chiến lược sản phẩm toàn cầu, chiến lược thị trường toàn cầu, công nghệ Internet toàn cầu của những công ty toàn cầu.
Do vậy ở pha này, Marketing quốc tế được mở rộng trên cấp độ Marketing toàn cầu, Marketing dịch vụ.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các cấp độ phát triển của marketing
  • ,