Tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ

CNHT là khu vực chuyển giao và tiếp nhận mau lẹ công nghệ mới, đòi hỏi trình độ người lao động phải biến đổi theo cho phù hợp; mặt khác, CNHT cũng là khu vực thúc đẩy người lao động có tính sáng tạo trong sản xuất, thành thạo nghề nghiệp, cạnh tranh, chen chân vào chuỗi cung ứng cho các nhà lắp ráp. Vì vậy, khi phân tích sự phát triển toàn diện và bền vững của CNHT, cần phân tích tỷ lệ lao động trình độ cao trong DN, chỉ số về trình độ được đào tạo, khả năng quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật; khả năng sử dụng công nghệ vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ và kỹ năng lao động… Đây là những tiêu chí cơ bản đánh giá tiềm năng và lợi thế trong phát triển CNHT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần của sản phẩm CNHT.

– Chỉ tiêu đánh giá trình độ lao động tăng lên thông qua sự thay đổi cơ cấu trình độ lao động trong ngành CNHT qua các năm;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT có nguồn nhân lực phổ thông phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN có chất lượng tốt;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT: người lao động nhiệt tình, hài lòng với công việc hiện tại;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT: nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều và dễ dàng tiếp cận, thu hút về làm việc tại DN;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT: DN có sự chủ động trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.