Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu thứ cấp

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu thứ cấp
Đánh giá bài viết

Chất lượng của dữ liệu thứ cấp được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau:

1. Tính cụ thể

Cần phải được xem xét kỹ lưỡng, đòi hỏi phải đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng về nguồn dữ liệu thu thập phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, cũng như hỗ trợ cho việc phân tích mô tả thống kê và có thể tổng quát hoát vấn đề nghiên cứu.

2. Tính chính xác

Dữ liệu thu thập được có thể không chính xác. Điều này có thể xuất phát do cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu, thu thập thông tin… nên khi thu thập dữ liệu cần xem xét uy tín và độ tin cậy của nguồn cung cấp dữ liệu.

3. Tính thời sự

Dữ liệu trong nghiên cứu Marketing phải có tính thời sự. Điều này đòi hỏi nhà nghiên cứu Marketing cập nhật thông tin thường xuyên nhằm tạo ra nguồn thông tin có giá trị trong nghiên cứu.

4. Nội dung của dữ liệu

Nội dung của dữ liệu thu thập cần được quan tâm đặc biệt nhất là các đơn vị đo lường, các phương pháp được sử dụng cũng như các mối quan hệ khác.

5. Mục tiêu của dữ liệu

Nguồn dữ liệu thu thập phải đáp ứng được ít nhất 1 mục tiêu cụ thể nào đó trong dự án nghiên cứu. Nó trả lời cho câu hỏi “nguồn dữ liệu thu thập để làm gì?”

6. Sự phụ thuộc của dữ liệu

Dữ liệu thu thập được ngoài phụ thuộc nguồn cung cấp dữ liệu, nó còn phụ thuộc về chuyên môn, về sự tín nhiệm… điều này có thể được đánh giá chính xác bằng cách so sánh với các nguồn dữ liệu khác hay những nhà nghiên cứu Marketing đã sử dụng bởi nguồn đó.