Tiểu sử Alan

 

Tiến sĩ Alan Phan la doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, Tập Đoàn Harcourt của ông đạt mức thị giá 670 triệu USD, hiện tách thành 5 công ty (HRCT, SRRY, ETLK, ENVI va SPXP) và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online bên Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street. Hiện nay, Tiến sĩ Alan Phan đang là Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA (quỹ riêng của gia đình), và là chuyên gia tư vấn về Emerging Markets cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Phan du học Mỹ từ năm 1963. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân tại Penn State (USA), MBA tại American Intercontinental (USA), Ph.D tại Sussex (UK) và DBA tại Southern Cross (Australia). Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại các Đại học Mỹ (Colorado, Columbia, Cal State) và Trung Quốc (Fudan, TongJi).

BACKGROUND

Dr. Alan Phan was the first Vietnamese-American who listed his private company on US stock exchange in 1987. The Hartcourt Group was valued at US$670 million in 1999 and subsequently spun off into 5 companies (HRCT, SRRY, ETLK, ENVI and SPXP) which are still listed.

Dr. Phan was also the first to introduce online stock trading and distance learning to China in 1997. Previously, he was working for many multi-nationals and investment banking firms on Wall Street. Presently, he is Chairman of Viasa Fund (a private family fund) and a consultant on emerging markets for some multi-nationals.

Dr. Phan went to the US in 1963 as a student. He obtained his BS in Engineering at Penn State (USA), his MBA at American Intercontinental (USA), his Ph.D. at Sussex (UK) and his DBA (Doctor of Business Administration) at Southern Cross (Australia). He was Guest Lecturer at some American universities (Colorado, Columbia, Cal State) and Chinese universities (Fudan, TongJi).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN (BOOKS PUBLISHED)

  • Hedge Funds and China’s Stock Market (2007), Lambert Academic Publishing, Koln, Germany.

Sách có bán tại : Available on www.amazon.com. Link:

http://www.amazon.com/HEDGE-FUNDS-CHINAS-STOCK-MARKET/dp/3838315340/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270438855&sr=1-1

  • Niem Yet San My (2008), Nha Xuat Ban Phu Nu, HCM city, Viet Nam.
  • Chien Thuat Tim Von Cho Doanh Nghiep Nho (2006), Nha Xuat Ban Phu Nu, HCM city, Viet Nam.
  • Going Public In The US (2002), Vanguard Publishing, Los Alamitos, CA, USA.
  • Entrepreneurship in New China (1999), Tongji U Publisher, Shanghai, China
  • Water Supply and Waste Management (1972), Phu Tho Polytech University, Saigon, Viet Nam.