Tính công bằng trong bảo hiểm y tế tự nguyện

Tính công bằng trong bảo hiểm y tế tự nguyện
Đánh giá bài viết

Hiện tại mạng lưới đại lý bán BHYTTN đã được triển khai rộng khắp tất cả các khu vực từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là các đại lý bán BHYTTN ở các khu vực vùng sâu vùng xa, nhằm tăng cường hơn nữa sự tiện lợi cho người tham gia BHYTTN, đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách xã hội đặc biệt đối với người nghèo, và vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn. Việc mở rộng KCB xuống tuyến xã đã góp phần củng cố và phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ y tế của người có thẻ BHYT

→ Đây chính là công bằng trong cung cấp thông tin đến với người dân

Để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân là một chính sách rất quan trọng. Không có sức khoẻ tốt không thể có sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Bên cạnh BHYT bắt buộc, thì BHYTTN công bằng xã hội được thể hiện tương đối rõ:

  • Xét về công bằng ngang tức là mọi đối tượng tham gia BHYTTN đều phải đóng một mức phí bảo hiểm như nhau và khi gặp rủi ro thì được hưởng lợi ích từ BH đúng theo mức qui định (công bằng về chi phí đóng để tham gia, người có đóng là có hưởng lợi ích  khi gặp rủi ro)
    • Xét về công bằng dọc tức là những người gặp mức độ rủi ro khác nhau thì được chi trả BH khác nhau (công bằng dọc ở đây tùy theo tình trạng bệnh mà bệnh nhân phải đóng chi phí thêm )

Dẫn chứng: Liên bộ y tế tàc chính đã có thong tư liên tịch số 22/2005/TTLT ngày 24.8.2005 để thực hiện BHYTTN,  theo đó BHYT thanh toán 100% chi phí khám chũa bệnh cơ bản theo quy định và 100%cho dịch vụ kỹ thuật cao dưới 7 triệu đồng /lần, 60%cho chi phí dịch vụ kỹ thuật cao trên 7 triệu đồng/lần nhưng không quá 20 triệu đồng / lần.

Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30.3.2007 đã phỉa siết chặt đối tượng tham gia và điều kiện triển khai BHYTTN: tăng chi phí BHYTTN lên 50% theo thong tư này BHYT sẽ chỉ thanh toán 100% chi phí khám chủa bệnh ngoại trú dưới 100 ngàn đồng/1 lần. tất cả các loại chi phí khác:ngoại trú trên 100 ngàn đồng và có chi phí nội trú  bệnh nhân phải đồng chi trả ở mức 20% (kể cả đối với kỹ thuật cao không quá 20 triệu đồng/ lượt . nhằm để phục hồi lại cơ chế “đồng chi trả” do cháy quỹ

BHYTTN cũng góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội khi hàng triệu người bệnh có thu nhập thấp, người nghèo, mắc các bệnh nặng không có hoặc có ít khả năng chi trả cho việc điều trị bệnh thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB

Thẻ đã phát hành ra thì phải đảm bảo quyền lợi cho người mua.Đảm bảo quyền lợi như nhau cho những người tham gia BHYT tự nguyện: về dịch vụ khám, chữa bệnh, thuốc….

Không có sự phân biệt đối xử nào đối với các đối tượng tham gia BHYTTN và các đối tượng không tham gia trong hoạt động KCB, kể cả dịch vụ KCB công nghệ cao, bởi chi phí KCB sẽ do Bảo hiễm xã hội sẽ thanh toán cho bệnh viện, mọi đối tượng tham gia KCB đều được đối xử công bằng

Tóm lại tính công bằng trong BHYTTN phần nào đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân .Tuy còn nhiều hạn chế còn tồn tại nhưng phải nói rằng BHYTTN đã góp phần chia sẽ  khó khăn và gánh nặng của người dân, mà đa số những người được hưởng BHYTTN là những người có hoàn cảnh khó khăn rất ít có khả năng thanh toán trong quá trình khám chữa bệnh.