Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trong luật thương mại

 

1. Khái niệm: hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (Điều 129 LTM 2005

2.      Đối tượng:

–         thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

–         thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mình

3. Đặc điểm:

–         Hội chợ triển lãm thương mại có tính xác định về thời gian địa điểm và nội dung (Hội chợ hàng việt nam chất lượng cao, Hội chợ hàng tiêu dùng, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp)

–         Hội chợ triển lãm thương mại có sự tham gia của nhiều thương nhân

–         mục đích trực tiếp của thương nhân là tìm kiếm khách hàng để giao kết hợp đồng

4. Hàng hóa dịch vụ trưng bày tại hội chợ triển lãm

–         không phải là hàng hóa dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh chưa được phép lưu thông

–         không phải là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu đối với thương nhân nước ngoài tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

–         không phải là hàng giả, hàng vi phạm quyền sỡ hữu trí tuệ (trừ trường hợp trưng bày để so sánh với hàng thật)

Hàng hóa dịch vụ trưng bày giới thiệu tại hội chợ triễn lãm thương mại tại Việt Nam được phép bán, tặng cho, cung ứng tại hội chợ triễn lãm (đối với hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký với hải quan)

5. Đăng ký tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại

–         đăng ký tại Sở thương mại nơi dự kiến tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trước ngày 1/10 của năm trước năm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

–         chậm nhất trước 1/11 Sở thương mại sẽ xác nhận hoặc không xác nhận thì phải có văn bản giải thích lý do