Tổng quan về kinh tế và quản lý công với giáo dục

 

Kinh tế và quản lý công (KTQLC) là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản lý công cộng. KTQLC là tổng hợp toàn bộ những chính sách, chiến lươc phát triển kinh tế áp dụng cho khu vực kinh tế công và tác động điều tiết, vận hành toàn nền kinh tế quốc gia. Các hoạt động của KTQLC ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệtbản chất của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử – xã hội của các thế hệ loài người, là cơ sở cho tồn tại xã hội. Giáo dục vừa là cách thức tạo nên nhân cách và hoàn thiện cuộc sống mỗi con người vừa tạo nên lực lượng lao động cống hiến cho sự phát triển chung của xã hội loài người.

KTQLC vừa thực hiện quyền lực công vừa thực hiện quản lý công trên các mặt: tài chính công, chi tiêu công và cung ứng dịch vụ, hàng hoá công. KTQLC thực thi công vụ hành chính đảm bảo các quy trình, hành động kinh tế trong cả khu vực công và khu vực tư đúng hướng theo tầm nhìn phát triển đất nước. KTQLC cũng tham gia vào đời sống kinh tế khi đảm nhiệm những vai trò kinh tế quan trọng của đất nước như nắm trong tay những ngành mũi nhọn như năng lượng, khoa học công nghệ cao, cho đến việc cung ứng hàng hoá và dịch vụ thiết yếu cho toàn dân như giao thông, y tế, bảo hiểm,… Trong đó, giáo dục là một trong những hàng hoá công mà Nhà nước cung cấp.