Tổng quan về thị trường sữa bột tại Trung Quốc

Tổng quan về thị trường sữa bột tại Trung Quốc
Đánh giá bài viết

Sữa bột là sản phẩm sữa quan trọng nhất trước nửa đầu thập niên 90. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, sữa tươi tiệt trùng phát triển bền vững và nhanh chóng hơn với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 89.37% từ năm 1999 đến năm 2004. Do đó, nó đã thay đổi mô hình tiêu thụ chính của thị trường sữa ở Trung Quốc từ sữa bột sang sữa nước. Ví dụ, lượng tiêu thụ sữa bình quân đầu người của cư dân đô thị Trung Quốc là 22,54kg, trong đó sữa bột chỉ có 0,5 kg. Năm 2006, tiêu thụ sữa bột chiếm 25% tổng lượng tiêu thụ sữa ở Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, sữa bột được chia thành hai loại là sữa bột gói và sữa bột nguyên liệu. Theo ước tính của BOABC (Building Officials’ Association of British Columbia), sữa bột gói chiếm 60%, còn sữa bột nguyên liệu chiếm 40% tổng lượng sữa bột. Thị trường sữa bột cao cấp ở Trung Quốc đã được thống trị bởi các thương hiệu nước ngoài, bao gồm Mead Johnson, Dumex, Wyeth, Nestle và Abbott. Trong năm 2012, tổng số thị phần của năm thương hiệu sữa bột nước ngoài hàng đầu chiếm gần 60% tổng thị phần của các hãng sữa bột ở Trung Quốc. Ở các thành phố hạng nhất, sữa bột nước ngoài đã chiếm vị trí hàng đầu kể từ năm 2004 với thị phần hơn 90%. Phần lớn doanh thu bán hàng từ các thương hiệu sữa bột trong nước là từ thị trường của các thành phố hạng hai và ba.