Trách nhiệm của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 16 Luật bảo hiểm xã hội, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có các trách nhiệm sau đây:

– Đóng bảo hiểm xã hội  theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội .

– Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội .

– Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội  đúng theo quy định.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc thực hiện các trách nhiệm trên, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn có các trách nhiệm sau đây:

+ Đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội .

+ Thông báo  hàng tháng với tổ chức bảo hiểm xã hội  về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi tổ chức bảo hiểm xã hội  giới thiệu.