Trường hợp nào được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

Trường hợp nào được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 93 Luật bảo hiểm xã hội : Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dựng đóng trong thời gian không quá mười hai tháng.