Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là gì

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa  Tỷ giá danh nghĩa là tỷ giá được sử dụng hàng ngày trong giao dịch trên thị trường  ngoại hối, nó chính là giá của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác  mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa và dịch vụ giữa chúng.

 •  Tỷ giá hối đoái danh nghĩa song phương là giá cả của một đồng tiền so với  một đồng tiền khác mà chưa đề cập đến chênh lệch lạm phát giữa hai nước.

 •  Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER–Nominal Effective Exchange rate)  NEER không phải là tỷ giá, nó là một chỉsố được tính bằng cách chọn ra  một sốloại ngoại tệ đặc trưng (rổ tiền tệ) và tính tỷ giá trung bình các tỷ giá danh  nghĩa của các đồng tiền có tham gia vào rổ tiền tệ với tỷ trọng tỷ giá tương ứng.  Tỷ trọng của tỷ giá song phương có thể lấy tỷ trọng thương mại của nước có  đồng nội tệ đem tính NEER so các nước có đồng tiền trong rổ được chọn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tỷ giá hối đoái danh nghĩa
  • ,