Tỷ giá thực song phương (RER)

Tỷgiá hối đoái thực là tỷgiá danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan  giá cảtrong nước và ngoài nước. Khi tỷgiá danh nghĩa tăng hay giảm không nhất  thiết phải đồng nghĩa với sự gia tăng hay giảm sức cạnh tranh thương mại quốc tế.  Nhưvậy, tỷgiá hối đoái thực là một phạm trù kinh tế đặc thù và việc phân tích tỷ giá hối đoái thực sẽlà một vấn đềcần được quan tâm.  

1 Tỷ giá thực song phương (RER) là tỷ giá danh nghĩa đã được điều chỉnh  theo mức chênh lệch lạm phát giữa hai nước, nó l.à chỉ số thể hiện sức mua của đồng  nội tệ so với đồng ngoại tệ. Vì thếcó thểxem tỷgiá thực là thước đo sức cạnh tranh  trong mậu dịch quốc tế của một quốc gia so với một quốc gia khác. 

+ Tỷgiá thực song phương ở trạng thái tĩnh

Tỷgiá thực song phương được xét tại một thời điểm. Ta có công thức tính  như sau:


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phân tích công thức tính tỷ giá hối đoái thực
  • ,