Ứng dụng của mô hình SWOT

Ứng dụng của mô hình SWOT
Đánh giá bài viết

SWOT  cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ…

Để thiết lập ma trận SWOT cần trải qua các bước sau:

-Xác định các thế mạnh của ngành hàng hay của doanh nghiệp.

-Xác định các điểm yếu của sản phẩm, của doanh nghiệp.

-Phân tích môi trường và xác định các cơ hội để phát triển ngành hàng, doanh  nghiệp.

-Phân tích và tìm ra những mối đe doạ từ bên ngoài. Các mối đe doạ này có  thể là đối thủ cạnh tranh thay đổi chiến lược, thị trường biến động thất thường  chuyển hướng mậu dịch, chính phủ thay đổi chính sách theo hướng bất lợi.

-Kết hợp các yếu tố:

+Kết hợp các điểm mạnh và cơ hội, ghi kết quả chiến lược SO.

+Kết hợp các điểm mạnh và mối đe doạ, ghi kết quả chiến lược ST.

+Kết hợp điểm yếu và cơ hội, ghi kết quả chiến lược WO.

+Kết hợp điểm yếu và thách thức, ghi kết quả chiến lược ST.

Ngoài ra còn có thể xây dựng, mở rộng ma trận kết hợp nhiều yếu tố.