Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội nhập quốc tế và tổ chức Quản lý

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Singapore là quốc gia năng động, sớm có nhận thức đúng đắn về việc ứng dụng các thành tựu của khoa học, kỹ thuật vào hoạt động quản lý của nhà nước và của Chính phủ. Chính phủ Singapore đã sớm tiên phong đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính công và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước.

Chính phủ Singapore luôn chủ động và có kế hoạch để tận dụng những thành tựu mà khoa học kỹ thuật mang lại vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả QLNN nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng. Theo kế hoạch gần đây được Chính phủ Singapore thông qua thì mục tiêu hướng tới năm 2023 của Singapore là công dân và doanh nghiệp ở Singapore có thể tiếp cận các dịch vụ công của Chính phủ ở mọi lúc, mọi nơi qua các thiết bị kết nối Internet, đồng thời hướng tới các giao dịch thương mại không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ Singapore sẽ chuyển và giải quyết hầu hết các dịch vụ công của Chính phủ thông qua các website của Chính phủ, dần dần sẽ đưa các giao dịch hiện tại sang hình thức trực tuyến hoàn toàn.

Trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, Chính phủ Singapore đã sớm quan tâm và chủ động triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, qua đó kịp thời ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ, tạo môi trường ĐTMSC cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, Chính phủ Singapore đang đầu tư và sử dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất phục vụ hoạt động QLNN để nâng tỷ lệ hài lòng của công dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore cũng rất chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực về công nghệ thông tin, tiếp thu và vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới cho các cán bộ công chức để họ có thể hiểu rõ, sử dụng thành thạo các phương tiện và phương thức làm việc hiện đại mới qua môi trường mạng Internet và các website Chính phủ thay cho cách làm thủ công, truyền thống.

Ngoài ra, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Singapore hiện nay cũng đang thúc đẩy phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có việc ứng dụng AI vào việc hỗ trợ công tác QLNN nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng.

Hội nhập quốc tế

Hoạt động QLNN về ĐTMSC ở Singapore có tính chủ động cao trong vấn đề hội nhập quốc tế, Chính phủ Singapore có tư duy rất cởi mở đối với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc cho phép doanh nghiệp nước ngoài được tự do tham gia đấu thầu trong thị trường mua sắm công của Chính phủ.

Các quy định về mua sắm công của Chính phủ Singapore không mang tính chất bảo hộ hàng hóa và dịch vụ trong nước hoặc hình thành các rào cản thuế quan đối với cách doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài hoàn toàn có cơ hội bình đẳng và cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp trong nước khi tham gia vào thị trường mua sắm công của Chính phủ Singapore.

Mặt khác, Singapore cũng là quốc gia rất chủ động trong vấn đề tham gia vào Hiệp định thương mại song phương, đa phương trong đó có những cam kết về mua sắm công của Chính phủ. Singapore tham gia việc đàm phán xây dựng nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau này Hiệp định TPP phải thay đổi tên gọi và có điều chỉnh một số nội dung do không có Hoa Kỳ tham gia, Singapore vẫn tham gia ký kết và gia nhập trở thành nước thứ ba, sau Mexico và Nhật Bản phê chuẩn TPP-11 với tên mới là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP).
Như vậy, trong công tác QLNN về ĐTMSC thì Singapore là quốc gia khá cởi mở và tích cực chủ động trong việc hội nhập nắm bắt các xu thế chung của thế giới trong các mặt kinh tế xã hội, trong đó bao gồm cả lĩnh vực QLNN về ĐTMSC.

Tổ chức Quản lý

Trong lĩnh vực tổ chức và quản lý nhà nước nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng thì Singapore được xem là quốc gia đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng đáng để các quốc gia học tập. Đầu tiên phải kể đến công tác cải cách hành chính công của Singapore trong đó Chính phủ tập trung vào việc:

(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, rõ ràng chặt chẽ tạo môi trường nền tảng pháp lý thuận lợi cho công tác QLNN nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng;

(2) Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong hoạt động quản lý bằng việc quyết tâm xây dựng và thực hiện mô hình Chính phủ điện tử;

(3) Quan tâm và chú trọng đặc biệt đến vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong nền hành chính công vụ và chế độ đãi ngộ, đặc biệt cơ chế trả lương của khu vực công cạnh tranh với khu vực tư, để khuyến khích cán bộ công chức làm việc hiệu quả và phòng chống tham nhũng;

(4) Quan tâm đến việc cung cấp những dịch vụ công tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, luôn đổi mới để nâng cao tỷ lệ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công của Chính phủ;

(5) Công tác phòng chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm và chú trọng để ngăn ngừa và phòng chống các tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC, Chính phủ đã chủ động áp dụng phương pháp đấu thầu qua mạng, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Chính phủ có sự thống nhất quản lý về chi tiêu công, đồng thời có sự kiểm soát chặt chẽ tình trạng chi tiêu của Chính phủ để hạn chế tối đa tình trạng lạm quyền, gian lận, tham nhũng, lãng phí trong QLNN về ĐTMSC.