Ước tính cầu tương lai là gì?

Ước tính cầu tương lai là gì?
Đánh giá bài viết

Dự báo cầu tương lai phục vụ cho việc lập kế hoạch dài hạn. Dự báo tốt sẽ trở thành yếu tố then chốt đảm bảo cho sự thành công của doanh nghiệp. Ngược lại, dự báo kém sẽ mất cơ hội gia tăng doanh số, giảm lợi nhuận kinh doanh.

Các mức dự báo về cầu tương lai:

Để hạn chế sai sót trong dự báo, các doanh nghiệp thường sử dụng các mức dự báo:

Dự báo vĩ mô:

Dự báo vĩ mô được thực hiện trên các dự đoán về tình trạng lạm phát, tình trạng thất nghiệp, lãi suất, chi tiêu của người tiêu dùng.

Dự báo mức tiêu thụ ngành:

Các số liệu vĩ mô sẽ được sử dụng cùng với các dữ kiện gắn với môi trường ngành.

Dự báo mức tiêu thụ của doanh nghiệp:

Từ mức tiêu thụ của ngành, doanh nghiệp sẽ suy ra mức tiêu thụ của mình dựa vào thị phần mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi.

Các phương pháp dự báo về cầu tương lai:

Thăm dò ý định người mua:

Thăm dò ý định người mua bằng điều tra, phỏng vấn, xác định xác suất mua. Phương pháp này được người có thẩm quyền chuyên môn nghiên cứu marketing đảm nhiệm.

Tổng hợp ý kiến của lực lượng bán hàng:

Các doanh nghiệp có thể yêu cầu các đại diện bán hàng ước tính xem thử khách hàng hiện có và tương lai sẽ mua bao nhiêu sản phẩm của doanh nghiệp theo từng chủng loại, thuộc phạm vi phân phối của các đại diện bán hàng.

Các phương pháp khác:

Thu thập từ các nguồn như: chuyên gia, hiệp hội thương mại, người cung ứng.