Ưu điểm và hạn chế của một số phương tiện quảng cáo

  

Loại

Ưu điểm

Nhược điểm

Tivi

-         Số người thu nhận đông-         Kết hợp âm thanh, hình ảnh màu sắc, tiểu xảo

–         Tạo cảm giác gây sự chú ý

-         Thời gian truyền hình ngắn: 30s-         Chi phí cao

–         Khó khăn khi truyền thông tin phức tạp, có nhiều chi tiết

Radio

-         Chi phí thấp, rất thông dụng-         Lan truyền nhanh, nhiều người sử dụng, không bị giới hạn về không gian

–         Sử dụng âm thanh, tiết mục hài hước thân mật

-         Hạn chế hình ảnh sống động-         Thời gian ngắn, thông đạt đơn giản, thông tin sớm bị diệt vong

–         Dễ chán: lưu ý thời điểm đưa tin, số lần lặp lại, thời gian của một lần quảng cáo  không nên quá dài

Báo tạp chí

-         Số lượng người đọc rộng-         Khai thác chữ, hình, màu sắc

–         Nội dung được duy trì lâu

–         Chi phí thấp, dễ thực hiện

–         Được đăng tải và thay đổi nhanh

-         Khó chọn đối tượng độc giả-         Hạn chế âm thanh, hình ảnh

–         Khó chọn vị trí trên trang báo để gây sự chú ý

–         Dễ bị cạnh tranh của quảng cáo khác

Thư trực tiếp

-         Đến đúng khách hàng mục tiêu-         Rất linh động, có thể được lưu giữ và đo lường hiệu quả

–         Đầy đủ các chi tiết

-         Chi phí khá cao-         Khách hàng đôi lúc xem đó là sự quấy rầy họ

–         Tác động chậm

Pano áp phích

-         Khai thác tối đa kích cỡ, hình ảnh, màu sắc, vị trí không gian-         Tập trung, đập vào mắt khách hàng

–         Quan trọng ở nơi bán hàng hay hội chợ triển lãm

-         Chỉ tác động đối với người qua đường, cạnh tranh với quảng cáo khác-         Chi phí cao

–         Bị chỉ trích làm cản trở giao thông trật tự

Phim ảnh quảng cáo chuyên đề

-         Quan trọng đối với sản phẩm đặc biệt mang tính chuyên dùng cần quảng cáo dài, chi tiết-         Sử dụng ở hội chợ, giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm mới, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm cồng kềnh -         Chuẩn bị và tổ chức quảng cáo phức tạp-         Số người nhận không lớn

–         Tốn kém chi phí và công sức

Quảng cáo qua phương tiện giao thông

-         Quảng cáo bên trong phương tiện: có sức thu hút cao, lập lại tốt-         Quảng cáo bên ngoài phương tiện: tác động rộng rãi đối với mọi người

–         Thích hợp với các thành phố lớn

-         Chi phí khá cao-         Dễ bị cạnh tranh của quảng cáo khác

–         Dễ nhàm chán