Ưu nhược điểm của phương pháp ra quyết định tập thể

Ưu nhược điểm của phương pháp ra quyết định tập thể
3.8 (75%) 4 votes

Dưới đây là những ưu nhược điểm của quyết định tập thể:

    ƯU ĐIỂM                                                      NHƯỢC ĐIỂM

 1. Có nhiều thông tin và kiến thức hơn         1. Tăng thời gian và chi phí
 2. Nhiều đường lối tiếp cận vấn đề                2. Thường đưa đến quyết định dung hoà
 3. Phân tích vấn đề rộng                                  3. Tài năng chuyên môn ít được phát huy
 4. Giảm bất trắc của các giải pháp                 4. Có thể bị khống chế bởi cá nhân
 5. Có nhiều giải pháp                                       5. Áp lực nhóm
 6. Quyết định có chất lượng hơn                    6.Cá nhân tham gia hạn chế
 7. Quyết định sáng tạo hơn                             7. Trách nhiệm không cao
 8. Hiểu rõ vấn đề và giải pháp hơn                8. Dễ dẫn tới bất đồng
 9. Giải pháp được chấp nhận rộng rãi hơn   9. Nuôi dưỡng óc bè phái
 10. Tăng cường tính thoả mãn nội bộ            10. Dễ bỏ qua các ý kiến mới nhưng thiểu số
 11. Phát huy khả năng của cấp dưới

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • phương pháp ra quyết định tập thể
 • so sánh ưu nhược điểm của phương pháp ra quyết định tập thể
 • ,