Ưu nhược điểm của quảng cáo

Ưu nhược điểm của quảng cáo
Đánh giá bài viết

Ưu điểm:

– Có thể xúc tiến với nhiều khách hàng cùng một lúc.

– Chi phí khá thấp.

– Rất tốt cho việc tạo ra hình ảnh và nhãn hiệu.

– Tính năng động và sự phong phú của phương tiện lựa chọn cao

Nhược điểm:

– Quảng cáo cho nhiều đối tượng không phải là khách  hàng tiềm năng trọng điểm gây lãng phí

– Thời gian quảng cáo xuất hiện ngắn.

–  Khách hàng thường lãng quên nhanh chóng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nhược điểm của quảng cáo
  • ,