Vai trò của giáo dục đối với kinh tế

Vai trò của giáo dục đối với kinh tế
5 (100%) 2 votes

 

Sự phát triển xã hội được đặc trưng bởi sự phát triển về kinh tế. Mọi xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng của các nền kinh tế và được tạo ra bởi các yếu tố kinh tế. Ngược lại, bất kì một quốc gia nào trên thế giới muốn phát triển về kinh tế cũng cần có rất nhiều nguồn lực như nguồn lực nhân lực, nguồn lực nguồn vốn, nguồn lực tài nguyên,… trong đó, nguồn lực nhân lực (người lao động) là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì, khi muốn đưa xã hội càng phát triển, đòi hỏi phải có những người có trình độ chuyên môn cao, có kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn lao động sản xuất, có những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Muốn có nguồn nhân lực như thế, xã hội cần phải có giáo dục. Bởi vì giáo dục thông qua hệ thống giáo dục và dạy học, bằng nhiều hình thức khác nhau, giáo dục trực tiếp đào tạo ra đội ngũ lao động đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có trình độ cao. Một mặt, để thay thế cho những lao động đã mất; mặt khác, để bổ sung, nâng cao và đáp ứng nguồn nhân lực cho yêu cầu mở rộng và phát triển sản xuất (mở rộng các khu vực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu, hiện đại hóa, công nghiệp hóa,…). Chất lượng nguồn nhân lực được đặc trưng bởi trình độ dào tạo (tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kĩ thuật, năng lực công nghiệp,…). Tất cả đều do giáo dục quyết định. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt là tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

Giáo dục đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến các nguồn lực cần thiết cho xã hội, làm cho xã hội ngày càng phát triển. Thông qua các quá trình giáo dục và dạy học, bằng nhiều hình thức khác nhau; giáo dục đã:

– Đào tạo ra những con người mới, là những người có trình độ văn hóa, am hiểu về khoa học kĩ thuật – khoa học công nghệ; có khả năng vận dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật – công nghệ vào quá trình sản xuất lao động. Nhờ vậy, làm tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo động lực cho xã hội phát triển.

– Giáo dục tái sản xuất sức lao động xã hội, tạo ra nguồn nhân lực mới để thay thế cho những sức lao động cũ bị mất do ốm đau, bệnh tật, tuổi già, tai nạn,…

Hiện nay, hầu như các nước trên thế giới đều ý thức được tầm quan trọng, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế. Vì thế, các nước trên thế giới đều coi trọng giáo dục, ưu tiên cho giáo dục. Một số chính sách được Nhà nước ban hành nhằm phát triển ngành giáo dục trong nước, đó là: tăng ngân sách cho giáo dục, trang bị thiết bị giáo dục cho các trường,… Hầu như nước nào quan tâm đến giáo dục thì nước đó đều có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, điển hình như Nhật Bản và Singapore.

Đầu tư giáo dục là đầu tư cho tương lai, vì thế, không những là các nước trên thế giới mà Việt Nam chúng ta cũng đang đầu tư rất lớn cho sự nghiệp giáo dục. Đã chú trọng đến những chính sách phù hợp để nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho người lao động, như: đưa người sang các nước bạn để học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm của các nước khác; mở các lớp chuyên tu, tại chức, cao học,…

Giáo dục đã trở thành một yếu tố quan trọng trong công cuộc tạo ra sự phát triển cho nền kinh tế của một quốc gia. Vì thế, muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải tập trung mọi nỗ lực để phát triển giáo dục, dựa vào giáo dục và lấy giáo dục làm động lực. Thật vậy, tầm quan trọng của giáo dục đã được những bậc tiền bối thế hệ trước đề cao, và luôn coi nó là tiền đề để xây dựng một xã hội ngày càng phát triển hơn. Những câu nói nổi tiếng của những nhà hiền triết, những vĩ nhân trên thế giới đã khẳng định điều đó như câu danh ngôn của Đông Phương Sóc (thời nhà Hán) về tầm quan trọng của những người có học đối với đất nước: “Được kẻ sĩ, đất nước sẽ hùng mạnh. Mất kẻ sĩ, đất nước sẽ suy vong”. Câu danh ngôn về việc khuyến khích không ngừng học tập của V.I.Lenin: “Học, học nữa, học mãi”. Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các cháu”, “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”,…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế
  • phân tich vai trò cua kinh tế với giáo dục
  • ,