Vai trò của hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

Hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán có vai trò  hết sức quan trọng đối với hoạt động của thị trường chứng khoán, thể hiện:

-Thứ nhất, thực hiện thanh toán các giao dịch chứng khoán, đảm bảo  cho các giao dịch chứng khoán được hoàn tất.

Khi giao dịch chứng khoán được thực hiện, cần có sự thanh toán để  chuyển giao được quyền sở hữu chứng khoán và thanh toán được tiền giữa  các bên tham gia giao dịch. Nhờ hoạt động thanh toán, người mua chứng  khoán nhận được chứng khoán và người bán chứng khoán nhận được tiền.  Nhiệm vụ của hệ thống là sau mỗi giao dịch, xác định được bên giao chứng  khoán và bên nhận chứng khoán, bên trả tiền và bên nhận tiền, khối lượng  chứng khoán giao dịch và tổng số tiền thanh toán.

Thứ hai, giúp cho việc quản lý hiệu quả thị trường chứng khoán.  

Nhờ nắm được các thông tin về người sở hữu chứng khoán thông qua  việc đăng ký chứng khoán, các nhà quản lý biết được tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của những người sở hữu chứng khoán, kịp thời đưa ra các quyết định  xử lý khi tỷ lệ sở hữu của một số đối tượng vượt quá mức quy định của pháp  luật chứng khoán hiện hành.

Qua hệ thống này, các nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư biết được  những thông tin về các chứng khoán bị mất cắp hay không còn giá trị lưu  hành. Đồng thời, hệ thống cũng đưa ra những quy định đối với các đối tượng  tham gia nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các thành viên tham gia hệ  thống, góp phần ổn định thị trường.

Thứ ba, giảm chi phí cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Khi hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán phát  triển đến một mức độ nhất định thì việc quản lý chứng khoán sẽ được thực  hiện qua hệ thống tự động. Điều đó làm giảm được thời gian, giảm chi phí,  tránh được những nhầm lẫn trong khâu nhận, kiểm đếm chứng khoán khi  thanh toán không qua hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống thực hiện việc lưu ký tập trung hoặc thực hiện phi  vật chất hoá chứng khoán nên tiết kiệm được các chi phí trong in ấn chứng  chỉ chứng khoán, bảo quản chứng chỉ.

Thứ tư, góp phần giảm rủi ro cho hoạt động thị trường.

Kinh nghiệm cho thấy, thời gian thanh toán càng dài thì rủi ro xảy ra  cho các đối tượng tham gia thị trường càng lớn. Các rủi ro xuất phát từ nhiều  nguyên nhân và từ nhiều phía. Rủi ro xảy ra có thể là do lỗi của máy tính  hay do lỗi của con người gây ra, hoặc là rủi ro do các đối tượng tham gia  mất khả năng thanh toán. Hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ  chứng khoán giúp cho thời gian thanh toán được rút ngắn và từ đó góp phần  giảm thiểu rủi ro.

Với hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán, hầu hết  các thanh toán đều được thực hiện qua bút toán ghi sổ, giảm bớt đáng kể sự  chuyển giao chứng khoán vật chất, làm giảm rủi ro do bị mất cắp. Bên cạnh  đó, hệ thống này cho phép chúng ta có thể tiến hành thanh toán bù trừ song  phương và đa phương, từ đó rút ngắn thời gian và an toàn, giảm chi phí so  với hình thức thanh toán bù trừ theo từng lần giao dịch.

Thứ năm, đảm bảo thực hiện thanh toán nhanh góp phần giúp các đối  tượng của hệ thống tăng vòng quay của vốn.

Khi chưa có hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng  khoán, việc chuyển giao chứng khoán tốn nhiều chi phí, thời gian kiểm đếm,  kiểm tra tính thật giả của chứng khoán, và sự lãng phí này xảy ra cho cả hai  bên mua và bán chứng khoán.

Sự xuất hiện của hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng  khoán đã tiết kiệm được chi phí và thời gian cho các đối tượng tham gia thị  trường. Việc thanh toán bù trừ chứng khoán nhanh tạo điều kiện cho các  giao dịch tiếp theo được thực hiện, giúp cho nhà đầu tưnắm được thời cơ  kinh doanh, đồng vốn được quay vòng nhanh hơn.