Vai trò của hoạt động yểm trợ quốc tế

Nói chung chiến lược yểm trợ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Maketing-mix quốc tế của các doanh nghiệp vì họ phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường thế giới. Ngày càng có nhiều công ty nhận ra rằng, những chương trình yểm trợ hiệu quả là điều kiện thực sự cần thiết nếu công ty muốn cạnh tranh thành công trên thị trường quốc tế.

Chiến lược yểm trợ quốc tế nhằm quảng bá kịp thời chất lượng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của khách hàng hiện tại và tiềm năng, tạo nên niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm.

Yểm trợ nói chung và quảng cáo nói riêng tiết kiệm được thời gian cho người mua trong việc tìm kiếm thông tin, nhanh chóng lựa chọn được sản phẩm để thoả mãn tốt nhất nhu cầu, mong muốn của mình.

Yểm trợ thúc đẩy quá trình xuất khẩu của doanh nghiệp trở nên thuận lợi và có hiệu quả cao hơn nhờ khối lượng tiêu thụ sản phẩm mở rộng, đồng thời hậu thuẫn cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường mới và tăng được thị phần của mình trên thị trường thế giới. Do vậy, doanh nghiệp ngày càng đúc rút được nhiều kinh nghiệm mới về chiến lược và chiến lược cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Dù trực tiếp hay gián tiếp, hoạt động yểm trợ kinh doanh trong môi trường quốc tế sẽ khai thác tốt các cơ hội lớn và giúp các doanh nghiệp trở nên năng động và thích ứng nhanh nhất với sự thay đổi của tình hình thị trường thế giới.

Trên thực tế, nếu không có chiến lược yểm trợ quốc tế, doanh nghiệp không có được các thông tin phản hồi từ phía khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ.

Một trong những mối quan tâm hàng đầu về xuất khẩu của các nước là làm sao kích thích được được nhu cầu của người tiêu dùng ở thị trường nước ngoài. Năng lực cạnh tranh của hàng hóa có thể được nâng cao nhờ việc cải tiến chất lượng sản phẩm xuất khẩu, phát triển những tính năng mới của sản phẩm, giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là sự thiết lập những kênh thông tin cũng như các điều kiện thuận lợi trong mua bán sao cho có sức thuyết phục người tiêu dùng chuyển sang mua sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nói cách khác, chiến lược yểm trợ quốc tế cùng với các chiến lược khác của của Marketing-mix quốc tế cần phải được kết hợp thành một thể thống nhất như là một biện pháp sống còn để thực hiện đầy đủ các mục tiêu yểm trợ. Vậy mục tiêu của hoạt động yểm trợ là gì?