Vai trò của môi trường vật chất trong Marketing quốc tế dịch vụ

Vai trò của môi trường vật chất trong Marketing quốc tế dịch vụ
Đánh giá bài viết

Trên thực tế, vai trò này bao gồm nôi dung rất rộng, nhưng có thể tóm tắt qua một số nét sau:

– Môi trường vật chất do hãng dịch vụ tạo nên kết hợp phong cách của nhân viên bán hàng và các công cụ Marketing có ảnh hưởng lớn đến nhận thức, thái độ và tâm lý khách hàng theo các mức độ:

  •  Giây chú ý cao bởi các yếu tố trang hoàng, bài trí màu sắc, ánh sáng, âm thanh…
  •  Tạo thông điệp mạnh bằng việc sử dụng các khẩu hiệu và biểu tượng trong thông tin giao tiếp để chỉ rõ lợi ích của dịch vụ.
  • Gây hấp dẫn cao vào việc tiêu dùng dịch vụ.

– Các yếu tố môi trường vật chất khác (gồm do con người tạo nên và tự nhiên tạo nên) ảnh hưởng đến sự hình thành hệ thống nhận thức ở ba cấp độ:

  •  Sự kích thích đa dạng như:

+ Mở ra cảnh tượng không gian hấp dẫn,
+ Tạo lập giá trị mỹ thuật học mê hồn,
+ Dẫn đến phong cách trang hoàng độc đáo.

  • Hình thành lòng tin bằng cách:

+ Bổ sung những nhận thức mới, ý tưởng mới,
+ Những cảm xúc mới từ thoáng qua đến sâu lắng và ấn tượng,
+ Hình thành triết lý mới về sự thành đạt, sự hoàn thiện…

  • Những hành động đồng tình hay phản đối về:

+ Cách tiếp cận theo các thiên hướng khác nhau hay, nổi loạn, quấy phá…
+ Cách ứng xử tránh né, ở ẩn, hoặc hành động để thành đạt, hoặc đố kỵ, khát khao.

Tất cả những ảnh hưởng trên từ môi trường vật chất là những căn cứ để xây dựng một chương trình kinh doanh dịch vụ có hiệu quả nhất trong việc thu hút khách hàng và thoả mãn nhu cầu.