Vai trò của Nhà nước trong quản lý nhập cư

Vai trò của Nhà nước trong quản lý nhập cư
Đánh giá bài viết

Chúng ta đã biết những tác động tích cực cũng như tiêu cực của việc nhập cư đến cuộc sống của người dân, sự phát triển kinh tế và sự ổn định chính trị – xã hội của thành phố. Chính vì vậy, vai trò của Nhà nước trong việc quản lý dân nhập cư là vô cùng quan trọng, Nhà nước tạo ra khung hành lang pháp lý, các quy định, quy tắc…để vận hành sự hoạt động của thành phố.

Vì cuộc sống ngày càng phát triển và kết nối với nhau, nhiều người muốn thay đổi từ việc học tập, công việc đến không gian sống mà tìm đến một vùng mới để phát triển. Sự nhập cư ồ ạt vào những thành phố lớn đã tạo nên những áp lực không nhỏ cho chính quyền địa phương nơi đây. Áp lực từ giáo dục, y tế, an ninh…cho tới môi trường. Nếu không có sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả của Nhà nước thì liệu những thành phố lớn, hiện đại mà nhiều người nhập cư đến sẽ như thế nào? Rõ ràng, nỗi lo lắng về sự mất cân bằng, đỗ vỡ hệ thống của kết cấu hạ tầng đô thị làm các nhà chức trách càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề dân nhập cư. Dân nhập cư cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định, không thể ngăn cấm hay khuyến khích quá mức mà Nhà nước cần có những chính sách phù hợp, tương thích với sự phát triển của thành phố. Vì vậy, không một tổ chức, cá nhân nào có thể thực hiện được chức trách này ngoài Nhà nước.