Vai trò của phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ

Nghiên cứu của Levy và Weitz (2011) [53] chỉ ra rằng bán lẻ nói chung và chuỗi CHBL nói riêng sẽ nỗ lực để cung cấp giá trị cho người tiêu dùng qua bốn hình thức sau: (i) Cung cấp dải sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng; (ii) đóng gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng nhóm người tiêu dùng; (iii) đảm bảo tồn kho luôn luôn đầy đủ hàng theo yêu cầu người tiêu dùng; và (iv) Cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng.

Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL là xu thế tất yếu trong xã hội hiện đại, có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nhà bán lẻ trong điệu kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bán lẻ. Cụ thể:

– Trên thị trường cạnh tranh, việc phát triển kinh doanh chuỗi CHBL sẽ giúp các nhà bán lẻ gia tăng sự nhận biết của khách hàng về thương hiệu và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

– Việc phát triển kinh doanh chuỗi CHBL giúp doanh nghiệp mở rộng giới hạn không gian bán hàng. Đây là điều mà mô hình của một cửa hàng phân phối không làm được.

– Với số lượng cửa hàng tăng lên, các nhà kinh doanh bán lẻ theo mô hình chuỗi sẽ đạt được tổng doanh thu, lợi nhuận bán lẻ cao, giảm thiểu chi phí và rủi ro trong kinh doanh, tăng nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa,… Đây là cơ sở quan trọng để chủ thể của chuỗi cửa hàng nâng cao vị thế đàm phán với nhà cung cấp về số lượng và giá cả hàng hóa.

Ở phạm vi nền nền kinh tế quốc dân, việc phát triển kinh doanh chuỗi CHBL cũng mang lại những lợi ích thiết thực như:

Thứ nhất, phát triển kinh doanh chuỗi CHBL góp phần đa dạng hóa các kênh phân phối bán lẻ hiện đại. Hoạt động kinh doanh bán lẻ trong nền kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, nâng cao trình độ văn minh thương mại.

Thứ hai, phát triển kinh doanh chuỗi CHBL có thể tăng mức độ chuyên môn hóa làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, qua đó góp phần giảm tổng chi phí sản xuất kinh doanh của toàn xã hội. Chi phí là một nhân tố có tác động trực tiếp đến việc tăng năng suất.

Thứ ba, phát triển kinh doanh chuỗi CHBL đẩy nhanh quá trình lưu chuyển của hàng hóa, dịch vụ góp phần kích thích các ngành sản xuất, nhất là các ngành sản xuất công nghiệp tích cực đổi mới sáng tạo, gia tăng năng suất và sản lượng hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng GDP của quốc gia.