Vai trò của việc niêm yết chứng khoán đối với tổ chức phát hành

 * Thuận lợi:

– Công ty dễ dàng trong huy động vốn: Niêm yết nhằm mục đích huy  động vốn thông qua phát hành chứng khoán. Công ty được niêm yết có thể  thu hút vốn dài hạn thông qua phát hành chứng khoán với chi phí thấp.  Thông thường, công ty niêm yết được công chúng tín nhiệm hơn công ty  không được niêm yết, bởi vậy, khi trở thành một công ty được niêm yết thì  họ có thể dễ dàng trong việc huy động vốn và với chi phí huy động thấp hơn.

– Tác động đến công chúng: Niêm yết góp phần “tô đẹp”thêm hình  ảnh của công ty trong các nhà đầu tư, các chủ nợ, người cung ứng, các khách  hàng và những người làm công, nhờ vậy công ty được niêm yết có “sức hút”  đầu tưhơn đối với các nhà đầu tư.

– Nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoán:Khi các chứng  khoán được niêm yết, chúng có thể được nâng cao tính thanh khoản, mở  rộng phạm vi chấp nhận làm vật thế chấp và dễ dàng được sử dụng phục vụ  cho các mục đích về tài chính, thừa kế và các mục đích khác. Hơn nữa, các  chứng khoán được niêm yết có thể được mua với một số lượng rất nhỏ, do đó  các nhà đầu tưcó vốn nhỏ vẫn có thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty.

– Ưu đãi về thuế:  

+ Thông thường ở các thị trường chứng khoán mới nổi công ty tham gia  niêm yết được hưởng chính những chính sách ưu đãi về thuế trong hoạt động  kinh doanh như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm  nhất định.

+ Đối với nhà đầu tưmua chứng khoán niêm yết sẽ được h-ởng các  chính sách ưu đãi về thuế thu nhập (miễn, giảm) đối với cổ tức, lãi hoặc  chênh lệch mua bán chứng khoán (lãi vốn) từ các khoản đầu tưvào thị  trường chứng khoán.

* Hạn chế:  

– Nghĩa vụ báo cáo như là một công ty đại chúng: Công ty niêm yết  phải có nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời  liên quan đến các mặt hoạt động của công ty cũng như các biến động có ảnh  hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết. Nghĩa vụ công bố thông tin đại  chúng trong một số trường hợp làm ảnh hưởng đến bí quyết, bí mật kinh  doanh và gây phiền hà cho công ty.

– Những cản trở trong việc thâu tóm và sáp nhập: Niêm yết bộc lộ  nguồn vốn và phân chia quyền biểu quyết của công ty cho những người mua  là những người có thể gây bất tiện cho những cổ đông chủ chốt và công việc  quản lý điều hành hiện tại của công ty. Công ty có thể gặp nhiều cản trở  trong việc thực hiện mục tiêu thâu tóm hay sáp nhập của mình.