Vai trò ngành TCMN mây tre lá

a. Quan hệ của ngành đối với các lĩnh vực khác trong nền KT

TCMN mây tre lá đối với du lịch: Đối với việc phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống sẽ góp phần thu hút nhiều khách du lịch là một trong những phương thức XK tại chỗ. Phát triển hàng TCMN mây tre lá sẽ giúp duy trì và củng cố và phát triển đa dạng hóa thêm SP du lịch tại các LNTT, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

TCMN mây tre lá đối với sử dụng nhân công: Việc thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền KT quốc gia đồng thời xây dựng cơ sở vật chất cho phục vụ hoạt động nuôi trồng-SX-xuất khẩu là cần thiết và có lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra TCMN mây tre lá là ngành sử dụng nhiều lao động. Chính vì vậy, ngành được các quốc gia đang phát triển, các nhà KT nhất là Việt Nam coi là một trong những cách thức để giải quyết nạn thất nghiệp ở các vùng dân tộc ít người hiện

TCMN mây tre lá đối với vấn đề đô thị hóa: Phát triển ngành TCMN mây tre lá sẽ làm thay đổi nhanh chóng cảnh quan thiên nhiên tại các LNTT, gia tăng nguồn thu ngân sách giúp tăng thêm đầu tư và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Phát triển đô thị hóa tạo nên cơ sở hạ tầng chung cho nền KT nhưng đồng thời cũng cung cấp thêm tài nguyên nhân tạo cho ngành TCMN, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển ngành KT mũi nhọn là du lịch tại Việt

b.  Vai trò của ngành TCMN mây tre lá trong lĩnh vực văn hóa XH

  • Tạo MT giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới:

Hàng TCMN mây tre lá từ khi nó hình thành có sự gắn kết chặt chẽ với văn hóa   giữa các vùng  miền, giữa các khu vực vì thế SP luôn khơi gợi  sự tò mò, kích thích sự  khám phá đối với người tiêu dùng. Các giá trị văn hóa bản thân nó, tồn tại, phát triển trong lòng XH kể từ khi nó hình thành, được quy định bởi các yếu tố như vị trí địa lý, quá trình đấu tranh vì lẽ sinh tồn, sự giao lưu giữa các luồng tư tưởng, sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa con người với tự nhiên, giữa các tộc người với nhau… Sau khi những giá trị vật chất đã được thỏa mãn, con người ở những nền văn hóa khác nhau có nhu cầu di chuyển    để tìm kiếm, trao đổi, học hỏi những cái mới lạ, trau dồi những cái tốt, bổ sung những cái thiếu, làm giàu vốn tri thức của mình. Đó là một trong những lý do chính mà người tiêu dùng đến từ các quốc gia trên thế giới chuộng SP mang giá trị vô hình này.

Thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm TCMN mây tre lá, khách hàng được mở rộng kiến thức, hiểu biết thêm được nhiều điều mới lạ về văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán…của các địa phương, của các  quốc gia. Hơn nữa, họ có thể thực  hiện cuộc hành  trình truyền bá văn hoá của cộng đồng mà họ đang sinh sống, đồng thời chính họ góp phần khám phá kho tàng văn hoá của nhân loại. Quá trình tiêu dùng SP làm tăng cường được các mối quan hệ XH, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Chính vì vậy phát triển ngành TCMN mây tre lá cũng phải luôn đi đôi với việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc để việc hội nhập giao lưu giữa các quốc gia, dân tộc với nhau sẽ mang ý nghĩa “Hòa nhập chứ không hòa tan”.

  • Góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo:

Hàng TCMN mây tre lá ngày càng trở thành một nguồn lợi cho tăng trưởng, việc làm, thu nhập và ngân khố quốc gia của nhiều nước phát triển trên thế giới. Thực sự ngành đã trở thành động lực phát triển KT-XH ở nhiều quốc gia và đặc biệt phát triển ở các nước kém phát triển, trong đó có Việt Nam.

  • Xây dựng ý thức bảo vệ MT:

Thông qua các hoạt động tập huấn cho người lao động khi tham gia các công đoạn ĐV-SX-ĐR sẽ giúp củng cố thêm kiến thức cho người dân về vấn đề bảo vệ MT. Bên cạnh đó làng nghề còn đón nhận các chuyến du lịch sinh thái có thể giúp rèn luyện tinh thần  đồng đội, khả năng làm việc nhóm, các kỹ năng giải quyết vấn đề  sẽ tạo cơ hội tiếp xúc  trực tiếp giữa du khách với cộng đồng giúp con người có thể hiểu biết nhau nhiều hơn. Sự kết hợp với các hoạt động XH làm cho ý thức bảo vệ MT, lòng yêu quê hương trở nên có ý nghĩa hơn.

  • Nâng cao chất lượng cuộc sống:

Ngày nay áp lực đối với con người từ XH, từ gia đình và công việc là rất lớn. Chính vì thế việc tiêu dùng các SP mang giá trị nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa là phương pháp giúp con người có thể cân bằng cuộc sống hữu hiệu nhất. Việc sử dụng các sản phẩm TCMN mây tre lá có thể giúp họ quay về với thiên nhiên, tìm cảm giác để thư giản, nghỉ ngơi sẽ giúp phục hồi thể lực cũng như trí lực một cách nhanh chóng, giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất cho công việc.