Vì sao Chính phủ Việt Nam phải độc quyền ngành hàng không?

– Hàng không Dân dụng là một bộ phận trong hoạt động giao thông vận tải – mạch máu của nền kinh tế quốc dân, góp phần đắc lực: “Bảo đảm những điều kiện vật chất thuận lợi nhất cho sự hoạt động có hiệu quả cho tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất của nền kinh tế quốc dân”

– Hàng không Dân dụng ngoài việc vận chuyển hàng hoá và hành khách, còn tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế quốc dân, mà ưu thế của nó khó có ngành nào có thể thay thế được như: Phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp (bay phun thuốc, trừ sâu, diệt cỏ, gieo trồng), phục vụ khí tượng thuỷ văn (bay báo bão), địa chất ( bay thăm dò địa chất, bay chụp ảnh địa hình, xây dựng bản đồ), hoạt động nhân đạo (thả dù tiếp tế cho đồng bào vùng lũ lụt, cấp thuốc men cho vùng có chiến sự).v.v…

– Hàng không Dân dụng là nhân tố quan trọng cho sự phát triển và hợp tác, giao lưu quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đối ngoại và du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác, đầu tư trong nước và quốc tế.

– Hàng không Dân dụng góp phần thuận lợi cho việc đẩy mạnh quá trình phân công lao động xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống, trình độ văn minh tiêu dùng của nhân dân.

– Hàng không Dân dụng Việt Nam là thành viên của tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), thực hiện các nghĩa vụ của nước thành viên đối với cộng đồng Hàng không Dân dụng Quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý bay, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Hàng không Dân dụng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

– Hàng không Dân dụng là tổ chức dự bị động viên cho Quốc phòng, là nhân tố cho việc củng cố Quốc phòng và tiềm lực quân sự của đất nước.

Từ những yếu tố trên cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngành hàng không và bắt buộc phải có  bàn tay quản lý của nhà nước