Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp

Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp
1 (20%) 1 vote

Trong các doanh nghiệp hiện nay đang tồn tại hai loại kế hoạch marketing, đó là kế hoạch marketing tác nghiệp mà chúng ta vẫn thường gọi là các kế hoạch hành động với kế hoạch chiến lược. Do đó vị trí của marketing cũng có sự khác nhau với hai loại trên .

Kế hoạch marketing chiến lược có thời hạn dài trong nhiều năm và phải phụ thuộc vào các chính sách chung của doanh nghiệp . Kế hoạch marketing tác nghiệp có thời hạn trong vòng một năm và đây chính là hoạt động quản lí hàng ngày trong marketing.

          Đối với doanh nghiệp,kế hoạch marketing giữ vị trí trung gian giữa các lựa chọn chính sách chung và các chiến thuật, nhiệm vụ cụ thể hàng ngày.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • vị trí của marketing
  • ,