Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

 

Hiện nay trên các thị trường hối đoái quốc tế, thông thường người ta chỉ thấy tỷ giá giữa USD và GBP so với đồng nội tệ. Chẳng hạn ở Việt Nam thì người ta thông báo tỷ giá giữa USD so với VND, ở các nước cộng đồng chung châu Âu thì USD/EUR … Trong giao dịch ngoại hối, khách hàng còn muốn xác định tỷ giá giữa các đồng tiền khác, chẳng hạn họ muốn xác định tỷ giá USD/GBP, do vậy họ phải dùng một phương pháp nào đó để tính toán các tỷ giá này. Đó chính phương pháp tính chéo tỷ giá.

1.  Nguyên tắc cơ bản tính chéo tỷ giá:

Một cách tổng quát, ta có công thức: A/B = A/C x C/B

Muốn xác định tỷ giá hối đoái của đồng tiền A so với đồng tiền B theo phương pháp tính chéo, ta lấy tỷ giá giữa đồng tiền A so với C nhân với tỷ giá của đồng tiền C so với B

Ví dụ: Tại Paris, Ngân hàng Quốc gia Paris công bố tỷ giá:

USD/EUR = 0.8100 GBP/EUR = 1.4634 Xác định tỷ giá: USD/GBP Ta có thể viết như sau:

USD/GBP = USD/EUR x EUR/GBP = (USD/EUR) x {1/ (USD/EUR )}

= (0.8100) x 1/1.4634 = 0.5535

2.   Vận dụng phương pháp tính chéo:

Ví dụ 1: Một công ty Pháp xuất khẩu một lô hàng thu được 100,000 CHF, cần bán cho Ngân hàng để lấy đồng EUR . Như vậy Ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty bao nhiêu EUR ?

Cho biết tỷ giá công bố là:

USD/CHF = 1.6115/25

USD/EUR = 0.8100/0.8110

Áp dụng công thức tính chéo ta có:

CHF/EUR = (CHF/USD) x (USD/EUR ) = 1/(USD/EUR) x (USD/CHF)

Vấn đề ở đây là ta dùng tỷ giá mua hay bán.

Ta suy luận như sau:

Trước hết công ty sẽ bán 100,000CHF cho ngân hàng để mua USD, như vậy ngân hàng sẽ bán USD cho công ty, tức là ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1.6125, sau đó công ty sẽ bán USD để mua EUR, lúc này ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/EUR = 0.8100.

Thế vào công thức ta thu được tỷ giá bán của công ty như sau:

CHF/EUR = (1/1.6125)*0.8100 = 0.5023

Vậy tổng số tiền EUR mà ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty là:

100,0            0.5023 = 50,230EUR

Ví dụ 2: Một công ty cần mua 100,000CHF trả bằng EUR thì ngân hàng sẽ tính tỷ giá bán là bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chéo ta có:

EUR/CHF = (EUR /USD) x (USD/CHF) = 1/ (USD/EUR) x (USD/CHF)

Ta suy luận tương tự như ví dụ 1.

Trước hết công ty bán EUR để mua USD, ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/EUR = 8110, sau đó khi công ty bán USD để mua CHF thì ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/CHF = 1.6115. Thay thế vào công thức trên ta có:

EUR/CHF = (1/0.8110) x1.6115 = 1.9870

Số tiền mà công ty phải trả cho Ngân hàng để mua 100,000CHF là:

100 000 / 1.9870 = 50,327.13 EUR

Nhận xét:

–  Khi ngân hàng bán thì ngân hàng sẽ dùng tỷ giá cao

–  Khi ngân hàng mua thì ngân hàng sẽ dùng tỷ giá thấp

Do đó bất lợi vẫn thuộc về khách hàng cần mua hay cần bán.

Ví dụ 3: Một công ty cần bán cho ngân hàng 100,000GBP để lấy EUR . Như vậy ngân hàng sẽ trả cho công ty bao nhiêu EUR ?

Cho biết tỷ giá:

GBP/USD = 1.5810/20 USD/EUR = 0.8270/80

Áp dụng công thức tính chéo, ta có:

(GBP/EUR ) = (GBP/USD) x (USD/EUR )

Ta suy luận như sau:

Trước hết công ty sẽ bán GBP cho ngân h àng để mua USD, do vậy ngân h àng sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1.5810; sau đó công ty sẽ bán số USD này cho ngân hàng để lấy EUR, do đó ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/EUR = 0.8270.

Thay vào công thức ta có:

GBP/USD = 1.5810 x 0.8270 = 1.3075

Số tiền mà ngân hàng trả cho công ty là:

100,000GBP x 1.3075 = 130,750 EUR

Nhận xét:

–  Khi khách bán thì phải chịu hai tỷ giá mua cùng một lúc.

Ví dụ 4: Một công ty cần mua 100,000 GBP trả bằng EUR . Vậy công ty phải trả cho Ngân hàng bao nhiêu EUR ?

Cho biết tỷ giá:

GBP/USD = 1.5810/20

USD/EUR = 0.8270/80

Áp dụng công thức tính chéo, ta có:

GBP/EUR = (GBP/USD) x (USD/EUR )

Ta suy luận như sau:

Trước hết công ty sẽ bán EUR để mua USD, do đó ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/EUR = 0.9280; sau đó công ty sẽ bán USD để lấy GBP, do đó ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1.5820.

Thay vào công thức trên ta tính được tỷ giá:

GBP/EUR = 1.5820 x 0.8280 = 1.3099

Vậy công ty phải trả cho ngân hàng số tiền:

100,000GBP x 1.3099 = 130,990 EUR

Nhận xét:

–  Khi khách hàng mua thì phải chịu hai tỷ giá bán cùng một lúc và ngược lại.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • cách tính tỷ giá chéo
 • tỷ giá chéo
 • tính tỉ giá hối đoái
 • phuong phap đinh ty gia mua
 • nguyên tắc tính tỷ giá chéo
 • công thức về tính tỉ giá ngoại tệ
 • công thức tính tỷ giá hối đoái
 • công thức tính tỷ giá
 • cách tính tỷ giá usd vnd
 • cách giải bài tập tỷ giá chéo
 • ,