Xu thế Cạnh tranh toàn cầu ngày càng sâu sắc

Xu thế Cạnh tranh toàn cầu ngày càng sâu sắc
Đánh giá bài viết

* Cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh

Theo G. Mansillon, cạnh tranh là quá trình giành giật thị trường của doanh nghiệp so với đối thủ trên thị trường nhằm thực hiện được những mục tiêu đã định. Cạnh tranh là cuộc chạy đua trước đối thủ nhằm chiếm lĩnh khách hàng và tiêu thụ sản phẩm có lợi nhất.
M. Porter cho rằng, nội hàm của lợi thế cạnh tranh gồm 5 yếu tố chính:

– Giành lợi thế trước các đối thủ hiện đang bán hàng cùng loại,
– Giành lợi thế trước các đối thủ tiềm năng,
– Giành lợi thế để ngăn chặn hàng hoá và dịch vụ thay thế,
– Giành lợi thế trong việc thuyết phục các nhà cung cấp đầu vào, kể cả sự ủng hộ từ phía chính phủ,
– Giành lợi thế khi thuyết phục khách hàng tiêu thụ.

* Cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt

Điều này diễn ra là do những nguyên nhân chính:

 •  Phạm vi hoạt động mở rộng ra hàng loạt nước. Số lượng các yếu tố môi trường (kinh tế, chính trị và pháp luật, nhân khẩu học, văn hoá xã hội) tăng rất nhanh.
 •  Các đối thủ cạnh tranh ngày càng quá nhiều. Các cuộc đụng độ, tranh chấp diễn ra thường xuyên hơn so với khuôn khổ cạnh tranh trong nước.
 •  Các đối thủ cạnh tranh quyết liệt hơn do đối mặt với nhiều đối thủ mạnh hơn: mạnh về công nghệ, mạnh về tài chính, về đội ngũ con người từng trải với thương trường.
 •  Tính chất cạnh tranh đa dạng và phức tạp hơn. Bởi lẽ, các đối thủ khác nhau lại có những đối sách chiến lược và chiến thuật cạnh tranh rất khác nhau. Bản thân mỗi đối thủ trong từng cuộc tranh chấp giành giật thị trường cũng lại tung ra những vũ khí và thủ đoạn cạnh tranh khác nhau rất đa dạng nhằm vô hiệu hoá khả năng đối phó của đối phương.
 •  Doanh nghiệp không chỉ đối mặt với các đối thủ lớn mà còn phải chạm trán với các chính phủ nước ngoài, trong khi đó sự ủng hộ và can thiệp từ phía chính phủ nước mình không phải lúc nào cũng đem lại những kết quả mong muốn.

* Công cụ và phương thức cạnh tranh toàn cầu

– Theo V. Terpstra, những công cụ cạnh tranh chủ yếu tên quy mô toàn cầu thường là:

 •  Công nghệ (sử dụng công nghệ hiện đại hay độc quyền công nghệ),
 •  Chế tạo sản phẩm (chế tạo sản phẩm mới, sản phẩm độc đáo, kết cấu sản phẩm phức tạp…),
 •  Hệ thống lưu thông, phân phối (Logistics) như kênh phân phối ngắn, nhanh, hệ thống cửa hàng siêu thị tiện lợi nhất,
 •  Các công cụ Marketing như hệ thống thông tin Marketing toàn cầu (GMIS), quảng cáo, hội chợ,
 •  Dịch vụ (kể cả dịch vụ trước và sau bán hàng),
 •  Giá cả (cũng là công cụ cạnh tranh quan trọng trên thị trường toàn cầu),

– Phương thức cạnh tranh toàn cầu, theo V. Terpstra, thường đa dạng và phổ biến là:

 •  Phương thức cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp,
 •  Cạnh tranh dựa vào chiến lược sản phẩm khác biệt (Differential Products),
 •  Phương thức cạnh tranh áp dụng ở các thị trường được bảo vệ, như: nhà nước cho phép rút ngắn thời gian khấu hao, cung cấp các đơn hàng lớn, kể cả hỗ trợ tài chính và thông tin xúc tiến thương mại.