Xu thế phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia

Xu thế phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia
Đánh giá bài viết

Trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, không phải chỉ đơn thuần các nước công nghiệp giàu có nhất ảnh hưởng một chiều đến các nước nghèo. Sự phân công lao động quốc tế ngày nay buộc các quốc gia phải hợp tác với nhau theo nguyên tắc lợi thế và hiệu quả. Có thể lấy ví dụ về chiếc máy bay Boeing trong ngành hàng không mà ai cũng biết. Sản phẩm hiện đại và hoàn hảo này được cấu trúc bởi hơn 4,5 triệu linh kiện khác nhau, do hơn 40 cơ sở sản xuất chủ yếu của hàng chục quốc gia trên thế giới cùng thực hiện, trong đó những bộ phận và công đoạn chính được sản xuất ở Mỹ. Kết quả này phản ánh sự hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trong tiến trình kinh tế hiện nay.

Xét trên tổng thể, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc là do những yếu tố cơ bản sau:

– Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học-công nghê- kỹ thuật, trong đó khoa học là nền tảng, đóng vai trò tiên phong; công nghệ là trung tâm, đóng vai trò động lực thúc đẩy trực tiếp tiến trình kinh tế; kỹ thuật là cách thức, thao tác cụ thể không thể thiếu của mỗi quy trình công nghê. Vì vậy, để biểu đạt ngắn gọn, người ta thường chỉ nói tới “công nghệ”.

– Sự phân công lao động quốc tế và hợp tác quốc tế. Trong bước tiến vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ – kỹ thuật, sự phân công lao động quốc tế và hợp tác quốc tế cũng là đòi hỏi khách quan.

– Nhu cầu phát triển kinh tế của mỗi nước. Mục đích cuối cùng của cách mạng Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật cũng như của phân công lao động và hợp tác quốc tế đều nhằm phát triển kinh tế, dù là ở nước phát triển hay ĐPT.

– Cùng với những yếu tố cơ bản trên, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia còn vì những nhu cầu khách quan nữa như nhu cầu về vốn đầu tư, nhu cầu cạnh tranh và nhất là nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm.