Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường marketing quốc tế

Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường marketing quốc tế
1.5 (30%) 2 votes

Tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tác động vào doanh nghiệp trong những điều kiện nhất định hợp thành môi trường ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Do có tác động đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp nên việc nghiên cứu môi trường là rất cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Khác với các tổ chức xã hội khác, hoạt động của doanh nghiệp, xét trên tổng thể nền kinh tế quốc gia, không mang tính độc lập. Mỗi một doanh nghiệp như là một khâu, một mắt xích trong hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Ranh giới và mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường rất linh hoạt theo mô hình hệ thống mở. Các doanh nghiệp sử dụng, thu hút các nguồn lực bên ngoài với tư cách là các yếu tố đầu vào, đưa các yếu tố đó vào quá trình sản xuất, dưới tác động của các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, tạo ra các sản phẩm đầu ra thoả mãn nhu câu của toàn xã hội.

Sự tác động và liên kết của các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài ở mỗi doanh nghiệp không giống nhau. Mặt khác, các yếu tố môi trường bên ngoài luôn vận động, thay đổi làm cho sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp luôn bị phá vỡ. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn theo sát sự biến động của các yếu tố môi trường để tạo ra những cân bằng mới.

Nếu doanh nghiệp không đạt được những cân bằng phù hợp giữa yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc không có hoặc rất thấp dẫn đến sự tồn tại của doanh nghiệp không chắc chắn và không mang tính dài hạn.

Tóm lại, việc nghiên cứu môi trường kinh doanh là rất cần thiết và giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, xây dựng chiến lược, thiết lập mục tiêu kinh doanh và khả năng đạt được hiệu quả kinh doanh cao của các doanh nghiệp.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ý nghĩa của marketing quốc tế
  • y nghia cua viec nghien cuu moi truong
  • ,