Ý nghĩa tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất

Để quản lý tốt được thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thì các doanh nghiệp sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng kế toán. Kế toán không chỉ là việc ghi chép, phản ánh đơn thuần mà nó còn cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các nhà quản trị, phục vụ cho việc ra quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành một cách khoa học và hợp lý. Việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý kinh tế đối với các nhà quản trị. Điều này thể hiện:

  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành một cách khoa học sẽ cung cấp cho nhà quản trị thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình sản xuất trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp dù tổ chức với quy mô như thế nào thì cũng không thể thiếu thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý. Kế toán là quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin dưới hình thức hiện vật và giá trị. Đồng thời, nó cũng là công cụ quản lý kinh tế hữu hiện nhất nhằm phản ánh toàn bộ hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp và tăng ý nghĩa kiểm tra, giám sát của kế toán.
  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành một cách khoa học và hợp lý là cơ sở quan trọng để quản lý tài chính hiệu quả. Nó không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn góp phần không nhỏ vào quản lý vốn có hiệu quả. Thông qua việc cũng cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp các nhà quản trị dự toán chi phí sản xuất một cách hợp lý, tránh thất thoát nguồn lực. Do nhiệm vụ kế toán là thu thập và cung cấp thông tin theo từng đối tượng, nội dung chi phí theo đúng chuẩn mực, chế độ kế toán ban hành. Đồng thời thông tin kế toán là cơ sở để kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật. Việc phân tích thông tin chi phí giúp cho các nhà quản trị có dự đoán và đưa ra quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp.

Vì thế, tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành một cách khoa học hợp lý tại các doanh nghiệp sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời, đầy đủ, phản ánh ánh tình hình biến động của chi phí, giá thành sản phẩm. Đồng thời làm giảm bớt khối lượng kế toán trùng lắp, tiết kiệm chi phí cũng như giúp cho doanh nghiệp kiểm soát các yếu tố đầu vào được hiệu quả.