Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển nông thôn

Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển nông thôn
4.3 (86.67%) 3 votes

Phát triển với ý nghĩa rộng hơn còn được hiểu là bao gồm cả những thuộc tính quan trọng có liên quan đến hệ thống giá trị của con người. Đó là sự bình đẳng hơn về cơ hội, sự tự do về chính trị và các quyền tự do công dân để củng cố niềm tin trong cuộc sống của con người trong các mối quan hệ với nhà nước, với cộng đồng… (W.B 1991).

Phát triển là việc đảm bảo hạnh phúc của nhân dân, nâng cao các tiêu chuẩn sống, cải tiến giáo dục, sức khoẻ và bình đẳng về cơ hội:.. Tất cả những điều đó là thành phần cốt yếu của sự phát triển. Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển là sự tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra việc bảo đảm các quyền chính trị và tự do công dân là mục tiêu phát triển rộng lớn hơn.

Tăng trưởng kinh tế theo cách hiểu hiện đại là việc mở rộng sản lượng  uốc gia tiềm năng của một nước, là tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP).

Tăng trưởng được đo bằng tỷ lệ phần trăm thông qua việc so sánh quy mô giữa hai thời kỳ. Quy mô của thời kỳ sau so với thời kỳ trước càng lớn thì tốc độ tăng trưởng càng cao. Quy mô được biểu thị bằng số lượng tuyệt đối, còn tốc độ tăng trưởng biểu thị số lượng tương đối

(thường tính bằng %).


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • y nghiacua viec phat truyen nong thon
  • ,